Anies Walsh

2nd Dan Aikikai

currently she train under the guidance of Pradityo Soekarno Sensei (the Dojo Cho of Lotus Dojo, affiliated to Bulungan Aikido Dojo).

Read 1389 times